Logopédia

Logopédiai foglalkozás óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek

A beszédfejlődés nem mindig egyenletes, esetenként külső és belső okok megzavarhatják, és ez különböző beszédhibákhoz vezethet. A beszédhibások legtöbbje a „pösze” beszédűek közül adódik. A beszédhibás gyermekek mintegy 70%-a tartozik a csoportba.

A logopédiai foglalkozásokon első alkalommal sor kerül a gyermek vizsgálatára. A diagnózis meghatározása után a következő terápiákra van lehetőség:

 • Artikulációs zavar (pöszeség) terápia (4,5 éves kortól)
 • Megkésett / akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés terápia (2,5 éves kortól)
 • Diszlexia terápia
 • Nyelvlökéses nyelés terápia
 • Diszfónia terápia (10 éves kortól)
 • Tanulási nehézség veszélyeztetettség prevenciója (6 éves kortól)
 • Tanulási nehézség veszélyeztetett reedukációja
 • Beszédtechnika

A logopédiai foglalkozáson használat vizsgálatok:

 • GMP teszt (beszédészlelés és beszédmegértés)
 • PPVT teszt (passzív szókincsvizsgálat)
 • FROSTIG teszt (vizuo-percepció vizsgálata)
 • Token teszt (beszédmegértés)
 • Goodenough-féle eljárás (emberalak-ábrázolás minősítése)
 • Harris-féle teszt (laterális dominancia)
 • PPL teszt (nyelvfejlettségi vizsgálat)

A foglalkozás időtartama: 30 perc és 60 perc között

Foglalkozásvezető: Bartuschek Mónika logopédus (06 20/361-2929)