Iskolaérettségi, iskolaorientációs felmérés nagycsoportos óvodások részére

 Amennyiben kétségek, kérdések merülnek fel, ha gyermekünk iskolába lépésére gondolunk. 

A pszichológiai vizsgálat alkalmával megfigyelhető a gyermek kontaktuskészsége, a feladathelyzetbe való bevonódási készsége az általános tájékozottsága a téri -és idői tájékozódása, a beszédkészsége, a gondolkodási sajátosságai, vizsgáljuk a verbális- és vizuális emlékezetet és a grafomotoros készséget. Fontos jelzéseket kapunk a konkrét feladatok elvégzése során a gyermek feladattudatáról, feladattartásáról, figyelmi-és koncentrációs készségéről, terhelhetőségének kereteiről, a teljesítmény-hangsúlyos helyzetre való reagálásáról, viselkedési reakcióiról. Az iskolaérettségi vizsgálat mellett, un. kiegészítő vizsgálatok is indokoltak lehetnek egyes esetekben, ami vonatkozhat egy részletesebb grafomotoros próbára, intelligencia vizsgálatra, vagy egyéb képességtesztre.  

A vizsgálat menete: 

  • Előzetes bejelentkezés után időpont egyeztetés a szülővel
  • Első alkalommal szülőkonzultáció, részletes anamnézis felvétele zajlik, majd a második alkalommal történik az egyéni vizsgálat a gyermekkel
  • A vizsgálatról készült írásos, részletes véleményt postán vagy személyesen veheti át a szülő, melynek elolvasása után megbeszélhetjük az esetlegesen felmerült kérdéseket.

A felmérést végzi: 

Foglalkozásvezető: Andree Tünde, pszichológus (06 30 857 4958)

A szülőkonzultáció időtartama: 50 perc, a felmérés időtartama: kb. 60 - 90 perc